Sportovní areál Kolomuty


Povinnosti členů

Sportovní klub Kolomuty, z.s

se sídlem Kolomuty č.p. 106, PSČ: 293 01

 

POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU

 

 

Výše schválených členských příspěvků na rok  100,-Kč / na člena spolku

 

 

Členské příspěvky jsou splatné při konání členské schůze k rukám pokladníka spolku, nebo v termínu nejpozději do 31.3. 2018 k rukám pokladníka Pavla Stehlíka. Každý nový člen spolku uhradí členský příspěvek při podání přihlášky do spolku k rukám člena výboru spolku

 

Výjimku z povinnosti platit členské příspěvky mají členové spolku starší 60let a fotograf klubu Petr Linhart.

 

 

 

 

Brigádnické hodiny

Počet brigádnických hodin pro rok 2018

10 hodin každý člen spolku

 

 

 

Který člen sdružení neodpracuje 10 brigádnických hodin v roce 2018, má povinnost uhradit 100,-Kč za každou jednu neodpracovanou brigádnickou hodinu v roce 2018 jako náhradu a to v termínu do 30.10. 2018 do pokladny spolku k rukám Pavla Stehlíka.